Zima

zima1

ŚNIEŻNA ZIMA

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i placów w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

Obowiązujące stawki na sezon zimowy 2019/2020

1. odśnieżanie mechaniczne 
2. odśnieżanie / wywóz koparko-ładowarką
  
3. wywóz śniegu samochodem ciężarowym o ładowności 12t 
  
  
  
  

Warunki świadczenia usługi

  • Decyzja o odśnieżaniu następować będzie na wezwanie Zamawiającego
  • Wykonawca rozpocznie odśnieżanie najpóźniej 2 godz. po wezwaniu przez Zamawiającego.
  • Zamawiający umożliwi każdorazowo wjazd na teren zakładu.
  • Do każdorazowego odśnieżania doliczony zostanie czas dojazdu i powrotu (2x0,5 godz.).
  • Wykonanie prac zostanie każdorazowo potwierdzone podpisaniem karty pracy z wyszczególnieniem ilości godzin.
  • Rozliczenie będzie następować comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem 14 dni
zima_small

Oferta nie zawiera posypywania solą drogową lub chlorkiem wapnia. Posypywanie solą drogową lub chlorkiem wapnia będzie następować na podstawie osobnych zleceń. Koszt zakupu soli drogowej lub chlorku wapnia zostanie doliczony do faktury.

Zapewniam, że w/w prace będą prowadzone zgodnie z życzeniem i w terminach dogodnych dla Państwa. Dysponując zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług.


Cennik , który był wyświetlany na stronie do 06 Grudnia 2019 roku to cennik nieaktualny ( z 2017r )  - naszych klientów przepraszamy za wprowadzenie w błąd.