Wiosna

wiosna

WIOSENNE PORZĄDKI

Prace związane z wiosennym sprzątaniem po zimie, Utrzymanie dróg i placów w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

1. zamiatanie mechaniczne na mokro i sucho 
2. zamiatanie mechaniczne na mokro i sucho z wywozem 
3. zamiatanie ręczne / prace porządkowe (1 osoba) 
4. prace remontowo-budowlano-naprawcze 

  • Decyzja o zamiataniu następować będzie na wezwanie zamawiającego.
  • Wykonawca rozpocznie zamiatanie najpóźniej 2 godz. po wezwaniu przez Zamawiającego.
  • Zamawiający umożliwi każdorazowo wjazd na teren zakładu.
  • Do każdorazowego zamiatania doliczony zostanie czas dojazdu i powrotu (2x0,5h)
  • Wykonanie prac zostanie każdorazowo potwierdzone podpisaniem karty pracy z wyszczególnieniem ilości godzin.
  • Rozliczenie będzie następować comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni.
  • Zamawiający udostępni możliwość napełnienia zamiatarki wodą (średnie zużycie to ok. 200l/h)
wiosna_small

Oferta prac remontowo-budowlanych będzie każdorazowo ustalana w zależności od zakresu prac i po uzgodnieniu ceny oraz przedstawieniu kosztorysu.

Zapewniam, że w/w prace będą prowadzone zgodnie z życzeniem i w terminach dogodnych dla Państwa. Dysponując zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług.