Jesień

new_MG_5023

JESIENNA PLUTA

Prace związane z jesiennym utrzymaniem dróg, placów i terenów zielonych w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

1. koszenie mechaniczne (sprzęt ciężki) nieużytków, pasów drogowych i rowów kosiarką bijakowa 
2. udrażnianie mechaniczne rowów wodno-kanalizacyjnych (sprzęt ciężki) 
3. zamiatanie i wywóz liści 

Warunki świadczenia usługi

  • Decyzja o koszeniu/zamiataniu następować będzie na wezwanie Zamawiająceg.
  • Wykonawca rozpocznie koszenie/zamiatanie najpóźniej 2 godz. po wezwaniu przez Zamawiającego.
  • Zamawiający umożliwi każdorazowo wjazd na teren zakładu.
  • Do każdorazowego koszenia/zamiatania doliczony zostanie czas dojazdu i powrotu (2x0,5h) sprzęt ciężki (poz. 1 cennika) i (1x0,5 godz.) pozostały dojazd (poz. 2, 3 cennika).
  • Wykonanie prac zostanie każdorazowo potwierdzone podpisaniem karty pracy z wyszczególnieniem ilości godzin.
  • Rozliczenie będzie następowało comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni
  • Każdorazowo teren zostanie zagrabiony i posprzątany. Na życznie Klienta zostanie wywieziona trawa, jedynie przy koszeniu kosiarką bijakową, trawa zostanie przemielona i pozostawiona u Klienta jako naturalny nawóz.
jesien_small

Zapewniam, że w/w prace będą prowadzone zgodnie z życzeniem i w terminach dogodnych dla Państwa.

Dysponując zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług.