Lato

new_MG_4870

SŁONECZNE LATO

Prace związane z koszeniem trawników i utrzymaniem terenów zielonych w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

1. Koszenie mechaniczne (sprzęt ciężki) nieużytków i terenów mocno zarośniętych oraz pasów drogowych i rowów 
2. Koszenie ręczne (1 osoba) nieużytków i terenów mocno zarośniętych kosą mechaniczną 
3. Koszenie mechaniczne (rider husqvarna) trawników tzw. dywanowych na określoną wysokość wg życzenia klienta 
4. Koszenie ręczne kosiarką spalinową z koszem zbierającym trawników tzw. dywanowych na określoną wysokość wg życzenia klienta 
5. Przycinanie żywopłotów 

Warunki świadczenia usługi

 
  • Decyzja o koszeniu/zamiataniu następować będzie na wezwanie Zamawiającego.
  • Wykonawca rozpocznie koszenie/zamiatanie najpóźniej 2 godz. po wezwaniu przez Zamawiającego.
  • Zamawiający umożliwi każdorazowo wjazd na teren zakładu.
  • Do każdorazowego koszenia/zamiatania doliczony zostanie czas dojazdu i powrotu (2x0,5h) sprzęt ciężki (poz. 1 cennika) i (1x0,5 godz.) pozostały dojazd (poz. 2, 3, 4, 5 cennika)
  • Wykonanie prac zostanie każdorazowo potwierdzone podpisaniem karty pracy z wyszczególnieniem ilości godzin.
  • Rozliczenie będzie następowało comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni.
  • Każdorazowo teren zostanie zagrabiony i posprzątany, na życznie Klienta zostanie wywieziona trawa. Jedynie przy koszeniu kosiarką bijakową, trawa zostanie przemielona i pozostawiona u Klienta jako naturalny nawóz.
lato_small

Zapewniam, że w/w prace będą prowadzone zgodnie z życzeniem i w terminach dogodnych dla Państwa.

Dysponując zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług.