Cztery Pory Roku

Nasza oferta

Szeroki wybór usług z zakresu obsługi terenów zielonych, utrzymania dróg.

Prace związane z wiosennym sprzątaniem po zimie, Utrzymanie dróg i placów w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

Prace związane z koszeniem trawników i utrzymaniem terenów zielonych w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

Prace związane z jesiennym utrzymaniem dróg, placów i terenów zielonych w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i placów w obrębie Państwa firmy lub terenie wskazanym przez osoby upoważnione.